torsdag, september 21, 2006

For teit av Diskrimineringsombudet

I VG kan en i dag lese at Diskrimineringsombudet frykter at kravet om å kunne svare både på nynorsk og bokmål, hindrer innvandrere i å få jobb i staten. Ombudet tar nå saken opp med Kulturdepartementet, som har ansvaret for målloven, for å få svar på om statens målkrav innebærer språklig og ulovlig diskriminering.

- Hvis et krav om at alle ansatte i staten skal beherske begge målformer praktiseres strengt, vil det i praksis føre til at mange personer med minoritetsbakgrunn utelukkes fra ansettelse i staten. Det vil etter vår mening være uakseptabelt, skriver likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås i brevet. En ny stortingsmelding om målbruk i det offentlige ble lagt fram i fjor.

Dette er jammen det dummeste jeg noengang har lest. Problematikken er kanskje relevant for innvandrere som søker jobber i de 100 kommuner som har nynorsk som administrasjonsspråk, men i i Staten? Jeg kjenner jo mange som jobber i Staten, også utenfor min egen arbeidsplass. Jeg har ennå aldri hørt noen jeg kjenner fortelle at de på jobbintervju har blitt spurt om hvordan det står til med nynorskferdighetene deres.

Problemet, Beate Gangås, er ikke at statlige institusjoner bruker målloven til å holde innvandrere ute fra statlige stillinger, problemet er at store deler av Staten ikke oppfyller målloven, eller gir blaffen lovens hensikt.

onsdag, september 20, 2006

Rocken - 50 år i Norge


Det er helt utrolig - rocken har vært 50 år i Norge. Tirsdag 20. september 1956 ble en merkedag i norsk rocke­historie. «Rock Around the Clock» - på norsk: "Vend dem ikke ryggen," hadde première på Sentrum kino i Oslo. Rapporter fra utlandet om opptøyer overalt der filmen ble vist, fikk politi og presse til å ta oppstilling utenfor. Og det ble bråk. Den scenen i NRK floppen Vestavind der Dennis Storøy og Kim Haugen "liksom" er 16 år gamle og midt oppi det hele er ganske fornøyelig.

Jeg har hatt en lærer engang, som fortalte om hendelsen. Slik han fortalte den, ville de fleste som hørte historien trodd han var der, selv om han ikke sa det rett ut, og nektet når vi spurte han om han var der.

Det er i alle fall fint å vite, at mye eldre folk enn en sjøl, engang har vært unge, og blant dem første som var med på noe generasjonen før ikke forsto. Jeg velger å feire gjennom å illustrere denne posten med to av de største rockerne noensinne, for meg.