onsdag, april 25, 2007

Lite klokt

Albertine er en tendensroman fra 1886 som ble skrevet av kunstmaleren Christian Krogh. Allerede dagen etter utgivelsen ble forbudt av de norske myndighetene. Miljøet i boken spiller en viktig rolle for personer og deres holdninger og utvikling. Bokens moral er at det er en kausalårsak mellom fattigdom og moralisme, fattigdom og prostitusjon. Albertine ender som hun gjør på grunn av samfunnets karakter og tilstand.

På denne tiden var det en ordning for "offentlig" prostitusjon, jenter misstenkt for prostitiusjon ble registrert, og måtte møte regelmessig til kontroll for kjønnssykdommer hos politilegen, på tross av at slike sykdommer var vanligere hos kundene deres, og ingen kunder måtte møte til kontroll. Bildet her er malt av Krogh og heter Albertine i politilægens venteværelse.

Denne ordningen var utrolig stigmatiserende for jentene, tenk for en makt øvrigheten hadde overfor dem. Albertine i romanen var ingen prostituert, men måtte møte fordi hun ble misstenkt for det....
Kroghs mening var at romanen skulle være et kampskrift mot den offentlige prostitusjon, men han var også opptatt av de fattige kvinnenes urettferdige og vanskelige situasjon. Det ble også understreket av hans artikler og ikke minst hans malerier. Etter store demonstrasjoner og press på daværende statsminister Johan Sverderup, ble offentlig prostitusjon i den norske hovedstaden avskaffet bare et par år etter utgivelsen av Albertine.
I over 100 år har den enkelte prostituertes virksomhet vært en uregulert del av norsk øknonomi/strafferett osv. Prostitituerte har stort sett sluppet misshandlingen/trakaseringen fra politiet som er vanlig i utlandet der prostitusjon er forbudt. I den grad noen forsøker å stoppe det er har det vært i form av at hallikvirksomhet er forbudt. Oslo kommune ville stoppe bordeler med Plan og bygningsloven(!) i hånd for en del år siden.
I helgen har Arbeiderpartiet gått inn for å forby kjøp av sex, til tross for at både de prostituertes organisasjoner selv er imot forbudet. Vedtaket synes jeg er lite klokt. Prostituerte i Norge vil oppleve den samme dritten fra politiet som kollegene deres gjør i utlandet. Bakmennene vil fremdeles ikke bli tatt, prostitusjonen vil bare gå under jorden. Jeg synes det er rart når noen kammuflerer moralisme som "hjelp".