tirsdag, mai 26, 2009

"Litt" Narvestad kan en si....

Min første generalforsamling i Haugenstua borettslag ble litt av en øyeåpner for meg. Demokrati, maktkamp, konspirasjoner, kupp og sinne i en salig smørje.

Jeg har blogga tidligere om gigantlampen styret ønsker midt i borettslaget vårt. Som andelseier i borettslaget ønsket jeg å gjennom generalforsamlingen å få stoppa idiotien, derfor hadde jeg og en kompiss som også bor i der, innlevert et skriftlig forslag innen fristen for å levere forslag, til styret, slik at beboerne kunne få stemme over om vi ønsket elendigheten eller ikke. Jeg så for meg en redelig behandling av forslaget vårt, og at styret ville stille med gode argumenter for at vi burde stemme for for lampa, og om de led nederlag, så ville de ta det til etterretning og handle deretter. Det er vel slik det skal fungere tenkte naive meg.
Etter at vi har sendt inn forslaget, vedtar styret å avstå grunn til bydelen slik at de kan sette opp elendigheten. For det er styrets unnskyldning: "Vi er bare bedt om å avstå grunn - bydelen tar alle kostnader". Til neste kommunevalg skal jeg finne ut hvem som styrer bydelen slik at jeg kan stemme på noen andre til bydelsutvalget, det er i alle fall sikkert.
Jeg svarer i en mail til at jeg fremdeles ønsker å få saken opp på generalforsamlingen. Når heftet med sakspapirer til generalforsamlingen kommer, er ikke forslagene med blant forslagene som skal behandles. Og (bombe!): Hr Stillingen er fly forbanna. Så rart.
Jeg forstår da at nå har styret klart å trenere og ødelegge en hver form for fornuftig og demokratiske behandling av saken på generalforsamlingen, simpelthen ved å bryte borettslagets vedtekter. Der heter det blant annet:

(1) Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og
generalforsamlingens vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven
eller vedtektene er lagt til andre organer.

og
(2) Styret kan ikke uten at generalforsamlingen har gitt samtykke med minst to tredjedels flertall fatte vedtak om:

1. ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter forholdene i borettslaget går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold,
og

(3) I innkallingen skal de sakene som skal behandles være bestemt angitt. Skal
et forslag som etter borettslagsloven eller vedtektene må vedtas med minst
to tredjedels flertall kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt i
innkallingen. Saker som en andelseier ønsker behandlet på ordinær
generalforsamling skal nevnes i innkallingen når styret har mottatt disse
skriftlig innen fristen i 1.ledd

Ved å ikke nevne saken i innkallingen, har i praksis Styret gjort det nesten umulig for meg å få stanset elendigheten. I stedet for å måtte få et knapt flertall mot elendigheten på en ordinær generalforsamling, kan nå elendigheten bare stanses ved at jeg skaffer 441 underskrifter fra andelseierne, eller det avholdes ekstraordinær generalforsamling. Haugenstua borettslag er Norges 3. største borettslag, skulle jeg gått og ringt på 441 leiligheter + alle de som ønsket lampa, ville det ta meg ca et år med den fritiden jeg har til disposisjon.
Alt over forsøkte jeg å få en debatt om på generalforsamlingen, men det feige ordstyreren fra OBOS fikk stansa det. Jeg må bare innrømme at det var delig å se trynet på styreleder når jeg holdt mitt innlegg, for det hadde han nok ikke regna med. Jeg pleier ikke å være SÅ vanskelig av meg, men når noen gnir demokratiet i en organisasjon jeg er medlem i ned i søla, så HAR jeg grunn til å bli forbanna.
Debatten på generalforsamlingen ellers avslører at mange etnisk norske i borettslaget er skikkelig rasistiske. Per Inge Torkelsen lurer på i "Den store stygge eldreboka" på hvorfor så mange gamlinger som har opplevd krigen kan være så rasistiske? Det samme lurer jeg også på.
Styret lider et sviende nederlag i en avstemning om det skal være tillatt med parabolantenner på verandaene eller ikke. Det er tydelig at noen har mobilisert forut for denne generalforsamlingen.
Og så er det valg, og dette valget er noe av det nydeligste og noe av det styggeste jeg har sett, og jeg har sett over 200 valg i mitt liv. OBOS-fyren leder valget, og det begynner med formannsvalget. Samme styreleder som har brutt vedtektene på det groveste er innstillt av valgkomiteen. Så kommer det et benkeforslag på en kar som sitter et godt stykke foran meg i salen. Benkeforslaget gidder nesten ikke si navnet sitt, eller snu seg så vi bak får se trynet hans. Han har heller ikke tatt ordet under noen av debattene. Jeg kunne selvfølgelig ikke stemme på en styreleder som bryter borettslagets vedtekter, men på den annen side kunne jeg heller ikke stemme på en kandidat jeg ikke engang har sett trynet på eller vet hva står for.
Det er ingen presentasjon av kandidatene før valget, ingen debatt forut for avstemningen. Men det er tydelig at "noen har snakket sammen" - for benkekandidaten vinner med et valgskred - 95 mot 58 stemmer. Så kommer det styggeste som skjer - styreleder har sittet i styret i over 30 år og i 20 som styreleder, han taper et valg, og INGEN takker han av eller har ordnet så mye som en blomsterbukett. Fy faen, det var stygt altså, de som hadde mobilisert foran dette valget har ikke mye anstendighet.
Nå blir det i alle fall spennende hva som vil skje med gigantlampen. Jeg må skrive et brev til styret der jeg ber dem om å omgjøre vedtaket om å avstå grunn til elendigheten eller at det innkalles til ekstraordinær generalforsamling der forslaget vårt kan behandles.