onsdag, juni 08, 2016

Dagens bibelord: La de små barn komme til meg.

Dagens bibelord: La  de små barn komme til meg. Ulike varianter av dette bibelordet finner man i Matt 19,14 – Mark 10,14 – Luk 18,16

Det er en god stund siden jeg sluttet å blogge min mer eller mindre humoristiske serie ”Dagens bibelord”, men nå har jeg litt på hjertet igjen. De siste ukene har Indre Akershus blad kartlagt lokale presters holdninger til vielse av likekjønnede par. Debatten har gått friskt for seg på Indres Facebookprofil og leserbrevspalter. Ja noen protesterer til og med ved å ikke hevde at de ikke vil døpe barna sine i Søndre Høland på grunn av lokal prest sitt syn på likekjønnet vigsel. Samfunnet har jammen forandret seg, da det nettopp i Søndre Høland tidligere har vært prester  som ikke ville døpe barn der foreldrene ikke var gift.

Imidlertid lurer jeg skikkelig på hvorfor Indre fokuserer på det slik, uten å presentere hele bildet.

Fakta 1:  De i Kirken som mener  at ”Størst av alt er kjærligheten” og at Kirken skulle innføre en liturgi for vigsel som også inkluderer likekjønnede par som vil inngå ekteskap, vant den kampen på Kirkemøtet tidligere i år. Åpen folkekirke, som  stillte til valg ved Kirkevalget i 2015, vant valget med et valgskred, fikk flertall på Kirkemøtet (Kirkens ”Storting”), og utgjør flertallet i Kirkerådet (Kirkens  ”regjering”).  Kirkemøtet vedtok at:

Fakta 2: Alle likekjønnede par skal få inngå ekteskap i sin lokale kirke. (Vedtaket pnkt.5)

Fakta 3:  Det er ingenting lokale prester, menighetsråd eller andre kan gjøre  for å  forhindre at  likekjønnede inngår ekteskap  i  sin lokale kirke.

Fakta 4: Selv om prester og andre kirkelige  ansatte kan reservere seg mot å bruke den nye liturgien, spiller det ingen rolle, ”for biskopen, ved prosten,  vil være ansvarlig for at at alle som vil inngå ekteskap for Guds åsyn i sin sognekirke får  mulighet til dette.” (Biskop Atle Sommerfeldt i leserinlegg i Indre 1. juni) Den romsligheten Kristin R. Solberg etterlyser i leserinnlegg i Indre30. mai er med andre ord på plass.

Jeg vil derfor hevde at å påstå at ”elementer i kirkelig praksis diskriminerer og begrenser kjærligheten eller at kirken nå diskriminerer er direkte feilaktig, når Kirkens styrende og demokratisk valgte organer nå har vedtatt at det skal innføres liturgi for vielse av likekjønnede. Vi er mange som har gledet oss over Kirkemøtets vedtak, og at stemmeseddelen vi brukte ved Kirkevalget ga resultater. Det er det grunn til å feire.

I artikkelen er ganske merkelig at det fremstille som om kirkens dåp boicottes på grunn av hva lokale prester måtte mene, når foreldrene velger en seremoni fra et annet trossamfunn for barnet i stedet. Hvordan kan man boicotte når man ikke tilhører det trossamfunnet man vil boicotte? Men overskriften "Par som ikke tilhører trossamfunn de boicotter velger å døpe  barna sine i seremoni fra trossamfunn de tilhører" hadde kanskje vært litt kjedelig for Indre?

Indres første sak om dette er en fin oppfølging som lokal sak av konsekvensene av Kirkemøtets vedtak. Men jeg forstår ikke hvorfor Indre kun fokuserer på den enkelte prest og fremstiller det som om alle som ikke svarer er negativ til å utføre vielse av likekjønnede par, når halvparten av de 9 prestene ikke uttaler seg om saken eller er i tenkeboksen. Og de som er i tenkeboksen har faktisk over et halvt år på seg å vurdere dette, da ny liturgi som også kan brukes av likekjønnde par, tidligst kan vedtas på Kirkemøtet i januar 2017.

Mange lurer sikkert på hvorfor det i vedtaket (pnkt.6) gis frihet for prester ”til å velge om de
vil foreta vigsel av likekjønnede par eller forbønn for borgerlig inngått ekteskap mellom likekjønnede. Andre kirkelig ansatte bør også ha en tilsvarende mulighet til ikke å medvirke ved den kirkelige handlingen." Dette ble gjort for å holde Kirken sammen. Og det er jammen en ting de som står for et "tradisjonelt" syn på ekteskapet skal ha, de ga ikke ved dørene i forhold til alle som hadde et annet syn, før de mistet flertallet sitt. Mens de med et "moderne" syn på ekteskapet har tatt hensyn til de med "tradisjonelt" syn så det nesten blir kvalmt. Men menneskene som utgjør Kirken, må det være plass til, selv om man er uenige. Det kommer vel for øvrig regler for hvordan reservasjonsretten skal praktiseres når liturgien vedtas på Kirkemøtet i 2017.

Debatten om praktisering av reservasjonsretten kan for øvrig bli interessant. Kirkemøtets flertall er vel lite interessert i at "frihet til å velge" og "mulighet til å ikke medvirke" f.eks. betyr at et likekjønnet par (eller for den del et ulikekjønnet par som også kan bruke den nye liturgien) og som henvender seg til sin lokale kirke, kan bli møtt av kirkelige ansatte som ikke henviser til prosten eller hvordan man nå vil praktisere pnkt. 5 i Kirkemøtets vedtak.

Ellers så har det blitt sagt mye rart i debatten på sosiale medier som følge av Indres artikler. F eks. at prester er offentlige ansatte og at vi har statskirke. I 2012 skilte Stortinget enstemmig kirke og stat gjennom en grunnlovsendring. Endelig skilsmisse er klart 1. januar 2017. Det er ganske ufint å henge ut Kirken som er versting finansiert av skattebetalerne, når alle andre trossamfunn, mottar nøyaktig like mye i offentlig støtte pr medlem som Kirken. Og blant disse finner vi mange som diskriminerer i hytt og pine. Og ingen andre trossamfunn vier homofile (kanskje med unntak av Human-etisk forbund?

Andre lurer på hvorfor homofile ønsker seg å kunne gifte seg i Kirken, når mange i Kirken ikke ønsker dem velkommen. Jeg mener det er lett å finne belegg i Bibelen for at Kirken også skal være åpen for likekjønnede par som ønsker å inngå et forpliktende ekteskap og få det velsignet. Jesus sa f.eks. at : "Sabbaten ble til for mennesket, ikke mennesket for sabbaten." (Mark 2,27).  Kirken tilpasser seg nå menneskers levde liv med vedtaket på Kirkemøtet. Når Kirken i fremtiden vil ta imot likekjønnede par på samme måte som ulikekjønnede par, er det nettopp det Kirken gjør. For øvrig har vel de fleste Kirkemedlemmer blitt medlemmer da vi som små barn ble båret til dåpen. Hvorfor skal vi ikke ta hensyn til disse menneskene og gi dem det samme vi heterofile får, nemlig et et forpliktende samliv?

Til sist vil jeg si at jeg får mye moro men ikke alltid noe fornuftig for de Kr.1617,- jeg betalte for  abonnementet mitt på Indre ved forrige korsvei. Ser frem til et nytt år til med mer moro :-)

Sånn for ordens skyld, jeg er medlem i Åpen folkekirke.