fredag, februar 08, 2013

Beskyttelsespenger. Ikke akuratt et bibelord....


I dag har min gode venn Sigmund Valberg (Facebooklenke) et leserinlegg i Romerikes Blad, der han tar opp skattepolitikken generelt og angriper de borgeliges syn på formueskatt. Det er neppe noe jeg må betale med det første, men om å betale skatt tenker jeg:
Før var jeg et fritt menneske i et fritt land, som trodde at om jeg bare betalte beskyttelsespenger til Staten i form av skatter og avgifter, så ville Staten til gjengjeld la meg være helt i fred så lenge jeg ikke brøt lover og regler. Men nå har Arbeiderpartiet sammen med Høyre vedtatt Datalagringsdirektivet som skal overvåke inbyggerne i Norge på et verre vis enn man klarte i DDR.
Og det gikk nøyaktig slik jeg forutså under den debatten, nå synes Regjeringen ved kulturministeren at private næringsaktører skal få bedrive overvåking i opphavsrettens navn. Det er problemet, når et så håpløst angrep på demokrati og frihet og personvern som Datalagringsdirektivet er, så vil de samme folkene si ja til at private aktører kan få ture frem som de vil. Vi går nedover en "slippery" slope Sigmund!
Jeg har stemt såkalt Rød-Grønt ved alle valg til nå. I år går min stemme til Piratpartiet om de stiller liste i Akershus. Dersom de ikke gjør det går den til FrP, bare fordi det er den beste straffen jeg kan gi de to største partiene for å ha tatt vekk nordmenns rett til et privatliv. Jeg forstår at man må betale beskyttelsespenger, men nå er det vel på tide å begynne å prute på prisen......