fredag, desember 30, 2005

Høyesterett: Millitærnektere må møte til sesjon uansett


Det millitære maktaparatet holder sin klamme hånd over oss selv om verneplikten er voldsomt uthulet i Norge. Høyesterett har tolket lovverket i forbindelse at millitærnekteren Adrian Bergmann nektet å møte til sesjon.

Det som er mest synd med denne saken er at nå får Bergmann aldri lov å avtjene siviltjeneste. Enda han vil, og har villet dette hele tiden :-(