søndag, juli 31, 2005

Hustad leir: "en klassisk norsk historie"

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi:

Hustad leir ligger i Fræna i Møre og Romsdal. Leiren har fungert som administrasjons og opplæringsinstitusjon for sivilt vernepliktige siden 1950, og Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge. Siviltjenesteadministrasjonen-Hustads satsingsområde var Volds- og konfliktforebyggende tiltak blant unge (VOKT). Den 15. november 2004 ble siviltjenesteadministrasjonen ved Hustad leir nedlagt og leiren ble til fengsel og et nasjonalt senter for automatisk trafikkontroll. Alle oppgaver siviltjenesteadministrasjonen-Hustad hadde ble derfor overført til Siviltjenesteadministrasjonen-Dillingøy.

Det ellers så etteretterlige nettleksikonet Wikipedia mangler et og annet i artikkelen sin. Dette utdraget fra Balder magasin for militærnektere synes jeg er langt mer meningsfylt.

Fra landssvikere til sivilarbeidere
Det var i januar 1950 at Hustad for første gang ble tatt i bruk som leir for Norges sivile tjenestepliktige. Før den tid, fra og med 1946, hadde leiren fungert som en slags straffarbeidsleir
og politisk omskoleringsanstalt for landssvikere under andre verdenskrig. Landets sivilarbeidere ble her satt til å jobbe for lokale bønder og på leirens eget gårdsbruk, men mange protesterte og var svært misfornøyde med arbeidsinnholdet. De ønsket seg en mer meningsfull tjeneste, hvor de hadde mulighet til å arbeide for fred og global rettferdighet. Med dette begynte kampen for en forskole for sivile vernepliktige, i den hensikt å på sikt bli en allmenn utdanningsinstitusjon for samfunnsrelevant freds- og ikkevoldskamp i Norge. Forskoleordningen ble først igangsatt høsten 1984, men i 2002 ble den altså nedlagt.

Og her har vi liksom poenget. Leiren starter definitivt som en straffe/fengselsanstalt, først for landssvikere. Så mot de som har "sveket" Norge gjennom å nekte millitæret. Og når Forskolen og Leiren/Administrasjonen blir lagt ned, så blir det rent fengsel igjen. Dette minner jo litt om Bastøy. Det beryktede skolehjemmet for gutter, har selvfølgelig endt opp som fengsel det også...

mandag, juli 25, 2005

IFLA: Verdens største bibliotekssirkus kommer til Oslo


Og jeg er der som frivilling når IFLA 2005 arrangeres i Oslo.

Bibliotekfolk fra hele verden vil komme til Oslo i august i år for å delta i den store årlige internasjonale bibliotek-kongressen WLIC (World Library and Information Congress). Denne vil bli arrangert 14.-18.august og er den største kongressen i Norge i jubileumsåret 2005. Vi regner med mellom 3000 og 4000 deltakere fra ca 140 land. Det er 30 år siden sist kongressen ble holdt i Oslo.

Kongressen har egne offisielle hjemmesider der en blant annet kan lese programmet.