søndag, august 28, 2011

Siviltjenesten opphører, i realiteteten er verneplikten opphevet,

Ingen blir innkalt til siviltjeneste mer, i følge avisen Vårt Land. Da jeg avtjente siviltjenesten var vi et par tusen inne av gangen, og det var ti ganger flere i forsvaret (og 5 ganger fler mange slapp helt unna). Nå avtjener knapt 8000 verneplikt i året, og et par hundre i sivitjeneste er vel ikke brydderiet verd å administre. Siviltjenesteadministrasjonen på Dillingøy går vel dukken i dragsuget her på samme måte som den på Hustad, som jeg har blogget om tidligere. Det jeg lurer på er hva som vil hende med arkivene etter siviltjenesteadministrasjonene. Tror jammen jeg skal ta en telefon til Riksarkivet ved en anledning.

Jeg husker jeg var med på å frakte arkivene fra Velferdskontoret for sivile tjenestepliktige til Dillingøy, der ble de satt på noen hyller i en kjeller. Finnes Velferdskontoret fremdeles, og ble denne viktige delen av norsk militærnekterhistorie bevart gjennom arkiver?

onsdag, august 03, 2011

Bevaring av minner fra tragedien

Flott reportasje på TV2 i dag om hvordan Riksarkivet samler inn minner fra blomsterhavet utenfor Domkirken. Stian forklarte hva de samlet, og hvordan de skal behandle dette materialet slik at vi for ettertiden har bevart viktige kilder til hvordan vi har håndtert sorgen og situasjonen i landet. God jobba av Arkivverket :-) http://www.arkivverket.no/arki​vverket/Aktuelt/Nyhetsarkiv/In​nsamling-av-minner